Anunțuri

Documentatia de atribuire credit bancar în valoare de 15.000.000 lei – HCJ 78/14.04.2022 Garantare Credit

Documentatia de atribuire credit bancar în valoare de 15.000.000 lei – Proces verbal nr. 1-al sedintei de deschidere oferte

Documentatia de atribuire credit bancar în valoare de 15.000.000 lei – 220408_OUT_14492_Raspuns_1_SolicitareClarificari_1_2_smnt

Documentatia de atribuire credit bancar în valoare de 15.000.000 lei – Formulare

Documentatia de atribuire credit bancar în valoare de 15.000.000 lei – Fisa de Date

Documentatia de atribuire credit bancar în valoare de 15.000.000 lei – Caiet de sarcini

Documentatia de atribuire credit bancar în valoare de 15.000.000 lei – Decizie CA 01-_Aprobare contractare credit

Rezultatul probei de interviu pentru ocuparea funcției vacante de Director al Direcției Generale Dezvoltare şi Politici Economice din cadrul S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A

Rezultatul selecţiei prealabile a dosarelor candidaţilor pentru funcția vacantă de Director al Direcției Generale Dezvoltare şi Politici Economice din cadrul S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A

Anunț privind organizarea evaluării/selecţiei prealabile a candidaţilor pentru funcția de Director Dezvoltare şi Politici Economice al S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A

Declarație pe propria răspundere Director Dezvoltare şi Politici Economice

Declarație de consimțământ Director Dezvoltare şi Politici Economice

Scrisoare de Așteptări privind conducerea executivă (Director General şi Director Economic) a societății APA-CANAL ILFOV S.A

Anunț privind organizarea evaluării/selecţiei prealabile a candidaţilor pentru funcția de Director Economic al S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A

Anunț privind organizare evaluării/selecţiei prealabile a candidaţilor pentru funcția de Director General S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A.

Declarație pe propria răspundere Director General

Declarație de consimțământ Director General

Declarație pe propria răspundere Director Economic

Declarație de consimțământ Director Economic