Contracte de finanțare

România – țară membră a Uniunii Europene continuă să primească asistență financiară, prin accesarea fondurilor structurale și de coeziune.

Proiectele finanțate de U.E., o parte finalizate și o parte în curs de implementare la nivelul companiei Apă Ilfov sunt:

POS MEDIU


În perioada 2011 – 2015, Operatorul Regional Apă Ilfov a implementat proiectul de investiții Reabilitarea şi Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în Județul Ilfov, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional Sectorial MEDIU Axa Prioritară 1 – „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”. Valoarea finală de implementare a POS Mediu a fost de 264.305.828,00 lei fără TVA.

Obiectivul global al POS Mediu a vizat îmbunătățirea standardelor de viață ale populației și ale standardelor de mediu, contribuind astfel la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la U.E. cu privire la protecția mediului.

Proiectul s-a adresat celor mai mari și mai afectate aglomerări din județul Ilfov: Pantelimon, Dobroești, Bragadiru, Cornetu, Domnești, Ciorogârla, Brănești și Cernica.

Cele mai importante investiții realizate în cadrul POS Mediu au constat în:

 • Extinderea și reabilitarea surselor subterane, a conductelor de aducțiune (conducte principale) și a stațiilor de tratare a apei (stații de clorinare);
 • Extinderea și reabilitarea rezervoarelor de apă, a stațiilor de pompare, suflantelor, contorizării apei și rețelelor de distribuție;
 • Extinderea și reabilitarea sistemelor de colectare a apei uzate și stației de tratare a apei uzate.
 • Indicatori fizici: Extindere retea apa – 183,96 km; Extindere aductiune – 7,91 km; Reabilitare aductiune – 3,37 km; Extindere retea canalizare – 196,92 km; Extindere cond. refulare – 42,85 km; Reabilitare retea canalizare – 2,27 km; Reabilitare cond. refulare – 0,21 km; Sistem SCADA – 6;
 • Indicatori de rezultat: CO18: Distributia apei – 45.445 loc. / CO19: Epurare ape uzate – 51.737 l.e.

PROIECT ECONOMII

În anul 2015, Apă Ilfov a obţinut o nouă finanţare de la Uniunea Europeană în vederea implementării proiectului Extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în Judeţul Ilfov şi utilarea Operatorului S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. în vederea îmbunătățirii capacităţii de operare, promovat la nivelul judeţului Ilfov, în cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu – Axa Prioritara 1 Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată.

Proiectul a avut o valoare totală de 7.449.570,45 lei fără TVA și s-a încadrat în contextul Programului Operaţional Sectorial de Mediu – Axa Prioritară 1, program derulat la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, prin accesarea economiilor rezultate în urma implementării măsurilor programate pentru perioada 2013 – 2015.

Scopul proiectului a vizat dotarea Operatorului pentru întreaga arie de operare, prin achiziţia de:

 • Echipamente pentru dotarea laboratorului de analiză ape uzate,
 • Echipamente pentru dotarea laboratorului de analiză apă potabilă,
 • Stand de verificare metrologică a contoarelor de apă,
 • Autospecială pentru intervenţii la avarii,
 • Buldoexcavator,
 • Autovehicole speciale pentru întreţinere reţelelor apă-canalizare,
 • Autocurăţitor combinat pentru canalizare cu capacitate 10.000 l,
 • Autocurătitor combinat pentru canalizare cu capacitate 2.500 l,
 • Unitate mobilă combinată pentru inspecţia video şi curăţarea canalizării,
 • Autospecială pentru curăţarea conductelor de apă potabilă şi apă uzată,
 • Echipamente SCADA pentru rezervoarele de înmagazinare apă potabilă, staţii de clorinare, staţii de pompare, senzori de măsurare a presiunii pe reţeaua de distribuţie.

ASISTENTĂ TEHNICĂ POIM

Asistența Tehnică pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de Atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Ilfov in perioada 2014 – 2020.

Contractul de Finanțare a fost semnat la data de 12.06.2014 și a avut o valoare totală de 16.637.037,00 lei fără TVA. Acesta a constat în întocmirea studiilor de teren, a Studiului de Fezabilitate (varianta preliminară), precum și alte studii și expertize tehnice necesare pregătirii proiectului major POIM.

Beneficiarii acestei finanțări sunt cetățenii din localitățile: Afumaţi, Balotesti, Branesti, Bragadiru, Cernica, Ciolpani, Ciorogarla, Clinceni, Domnesti, Găneasa, Glina, Gradistea, Gruiu, Jilava, Magurele, Moara Vlasiei, Mogosoaia, Pantelimon, Peris, Petrachioaia.

Sprijin pentru pregătirea aplicaței de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020

Contractul de Finanțare a fost semnat la data de 08.12.2017 și a avut o valoare totală de 11.645.925,90 lei fără TVA. Acesta a constat în întocmirea documentatiilor suport pentru elaborarea aplicatiei de finantare (Studiu de fezabilitate, Analiza Institutionala, Analiza Cost – Beneficiu, Evaluarea Impactului asupra Mediului etc.), a documentaţiilor de atribuire contracte de servicii, a documentaţiilor de atribuire contracte de furnizare, a documentaţiilor de atribuire contracte de lucrari – proiectare şi execuţie, precum și a documentaţii de atribuire contracte de lucrări – execuţie.

Indicatori de rezultat: Cerere de finantare transmisa spre analiza si aprobare la Comisia Europeana /Organismul Independent pentru Evaluare.

Beneficiarii acestei finanțări sunt cetățenii din localitățile: Balotesti, Branesti, Bragadiru, Cernica, Cornetu, Ciolpani, Ciorogarla, Clinceni, Domnesti, Glina, Gradistea, Gruiu, Jilava, Magurele, Moara Vlasiei, Mogosoaia, Pantelimon, Peris, Petrachioaia, Tunari.

PROIECT FAZAT

Fazarea proiectului Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Ilfov

Contractul de Finanțare a fost semnat la data de 13.04.2017 și a avut o valoare totală de 15.105.255,27 lei fără TVA. Acesta a constat în extinderea rețelei publice de alimentare cu apă potabilă pe o lungime de 7,36 Km, extinderea rețelei publice de canalizare pe o lungime de 7,99 Km, extinderea conductelor de refulare pe o lungime de 0,88 Km, înființare a două sisteme SCADA (Monitorizare, Control si Achizitii de Date – Supervisory Control And Data Acquisition).

Beneficiarii acestei finanțări sunt cetățenii din localitățile: Dobroești și Pantelimon

POIM

În data de 27.11.2018, Apă Ilfov și Ministerul Fondurilor Europene au semnat contractul de finanțare a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Ilfov, in perioada 2014 – 2020.

Valoarea proiectului este de peste 311 milioane de euro, acesta fiind cel mai mare contract cu fonduri europene nerambursabile al unui județ din România pentru realizarea infrastructurii de apă și canalizare. Prin intermediul proiectului vor beneficia de acces la apă sigură din punct de vedere calitativ și cantitativ 193.246 locuitori, iar 148.239 de familii vor fi conectate la rețeaua de canalizare.

Beneficiarii acestui proiect major sunt locuitorii următoarelor comune și orașe ilfovene: Balotești, Bragadiru, Brănești, Cernica, Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Cornetu, Domnești, Glina, Jilava, Grădiștea, Gruiu, Măgurele, Moara Vlăsiei, Mogoșoaia, Pantelimon, Periș, Petrăchioaia, Tunari.