Acord preluare ape uzate

Informații privind obținerea Acordului de Preluare Ape Uzate

Acordul de preluare este documentul scris, emis de Apă Ilfov, prin care aceasta se angajează să presteze serviciul de canalizare și care definește condițiile și parametrii cantitativi și calitativi ai apelor uzate menajere și/sau industriale preluate la canalizarea publică.

Alte definiții relevante:

Ape uzate menajere – apele de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituții publice și servicii, care rezultă mai ales din metabolismul uman și din activități menajere și igienico-sanitare;

Ape uzate industriale – apele de canalizare rezultate din activități economico-industriale sau corespunzând unei alte utilizări a apei decât cea menajeră;

Ape uzate orășenești – apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum și apele care provin din stropirea și spălarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a grădinilor și a curților imobilelor;

Ape pluviale – apele de canalizare care provin din precipitații atmosferice.

Cine trebuie să solicite Acordul de preluare ape uzate:

Toți operatorii economici care beneficiază direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice (alimentare cu apa și canalizare) sunt obligați să dețină Acordul de Preluare a apelor uzate rezultate în urma desfășurării activității pe amplasamentul respectiv, indiferent de natura activității desfășurate și de tipul apelor uzate evacuate- menajere, pluviale sau tehnologice/industriale.

Documente necesare:

 • Memoriu tehnic și declarație (Anexa), după modelul Apă Ilfov;
 • Cerere pentru emiterea/modificarea/prelungirea Acordului de preluare însușită sub semnătură de reprezentantul legal al societății, după modelul Apă Ilfov;
 • Declarație pe proprie răspundere, după modelul Apă Ilfov;
 • Certificat Constatator emis de Camera de Comert si Industrie/ Registrul Comertului, pentru punctul de lucru pentru care se solicită Acordul de preluare;
 • Plan rețea interioară de canalizare și/sau pluvială;
 • Schema flux a instalațiilor de preepurare, prospecte instalații de preepurare, dovezi achiziționare/montare (în cazul în care utilizatorul deține instalații de preepurare);
 • Aviz/autorizatie de gospodărire a apelor emis de Administratia Nationala Apele Romane, pentru sursa de apă subterană, in cazul in care utilizatorul deține sursă subterană;
 • Avizul sanitar emis de Direcția de Sănătate Publică Ilfov pentru unitățile specificate în HG nr.188/2002 – art.6, cu modificările și completările ulterioare, NTPA 002;
 • Buletine de analiza a calitatii apei uzate pentru fiecare camin de racord/sectiune de control prin care apele uzate sunt evacuate in reteaua publica de canalizare (buletinele de analiza trebuie sa aiba o vechime de cel mult 30 zile calendaristice);
 • Aviz/Acord/Autorizație de mediu, dacă este cazul;
 • Planul de prevenire și intervenție în cazul poluărilor accidentale (potrivit prevederilor Ordinului M.A.P.P.M. nr. 278/1997), semnat și însușit de reprezentantul legal al societatii;
 • Dovezi privind colectarea, valorificarea, eliminarea deșeurilor rezultate din procesele de exploatare a rețelei de canalizare, de epurare și tehnologice: grăsimi, uleiuri, șlamuri, produse petroliere, ape uzate cu conținut de substanțe periculoase etc., încheiate cu societăți autorizate, respectiv Formularele de expediție/transport deșeuri întocmite conform prevederilor Legii nr. 211/2011.
Transmitere documente și plată tarif emitere:

Documentele menționate mai sus se pot depune la registratura centrală a companiei, situată în Calea Bucureștilor, nr.222C, Otopeni, Ilfov,  la casieriile locale (vezi aici) sau pot fi transmise electronic la adresa de e-mail calitatemediu@acilfov.ro

Operatorul poate solicita documente suplimentare celor menționate mai sus, în urma verificărilor pe care le va efectua la amplasament și în urma analizării documentației.

Acordul de preluare se emite în termen de 30 zile lucrătoare de la depunerea documentației complete și va avea o valabilitate de max. 2 ani.

Taxa pentru analiza și emiterea Acordului de preluare ape uzate este în valoare de 709 lei fără TVA.

Pentru solicitanții a căror activitate nu necesită emiterea Acordului de preluare ape uzate se va percepe taxa de analiză dosar, în valoare de 234 lei fără TVA.

Plata poate fi efectuată într-unul dintre conturile companiei:

Cont RO02BRDE445SV36801914450 deschis la BRD
Cont RO82RNCB0091124743540001 deschis la BCR
Cont RO76BUCU1241211004073 RON deschis la Alpha Bank

Vezi toate modalitățile de plată  aici