Avize

Avizul de branșare/racordare la sistemul public de apă-canalizare

Definiții și reguli privind branșarea/racordarea la sistemele publice de apă-canalizare

Ce este branșamentul?

Partea din sistemul public de alimentare cu apă care asigură legătura între reţeaua publică de distribuţie şi instalatia interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branşamentul până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţin sistemului public de alimentare cu apă, indiferent de modul de finantare al realizării acestuia.

Ce este racordul?

Partea din sistemul public de canalizare care asigură legătura dintre instalaţiile interioare de canalizare ale utilizatorului şi reţeaua publică de canalizare, inclusiv căminul de racord. Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord, aparţine sistemului public de canalizare, indiferent de modul de finantare al realizării acestuia.

Ce este avizul de principiu?

Este documentul scris, emis de Apă Ilfov, la cererea Beneficiarului, care cuprinde datele generale privind posibilităţile şi condiţiile tehnice de bransare/racordare la sistemul public de apă-canalizare.

Ce este avizul definitiv de branşare/ racordare?

Este documentul scris, emis de Apă Ilfov, la cererea Beneficiarului, prin care se stabilesc condițiile tehnice de branșare-racordare la sistemul public de apă-canalizare.

Limita de responsabilitate:

Ultima componentă a sistemului public de alimentare a apei potabile este contorul de branşament. Ultima componentă a sistemului public de canalizare este căminul de racord.  

Instalaţiile interioare de apă şi de canalizare dintr-un imobil aparţin proprietarului acestuia. Responsabilitatea întreţinerii şi reparaţiei instalaţiilor interioare revine proprietarului imobilului. Apă Ilfov nu intervine în instalaţiile interioare ale imobilelor şi nici în relaţiile dintre beneficiarii serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare care au acelaşi branşament, respectiv racord.

Etapele realizării branşamentului/ racordului:

Branşarea / racordarea la sistemul public de alimentare cu apă potabilă, respectiv la sistemul public de canalizare presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

I. Obținerea Avizului de Principiu:

Pentru obţinerea avizului de principiu este necesară depunerea următoarelor documente la casieriile locale ale Apă Ilfov sau electronic la adresa de e-mail avize@acilfov.ro:

 • Cerere – emitere aviz de principiu, completata pe modelul Apa Ilfov,
 • Copie BI/CI pentru persoane fizice
 • Copie Certificat Unic de Înregistrare la Registrul Comerţului pentru persoane juridice
 • Copie act proprietate/ copie act închiriere/ hotărâre judecătorească de constituire a Asociaţiei de proprietari
 • Copii planuri cadastrale, scara 1:500 şi 1:2000 cu  încadrarea  în zona a proprietatii
 • Împuternicire persoana juridica

Notă: avizul de principiu favorabil nu oferă drept pentru execuția lucrării!

II. Obținerea Avizului Definitiv și întocmirea/avizarea Proiectului Tehnic:

Pentru obţinerea avizului definitiv este necesară depunerea următoarelor documente la casieriile locale ale Apă Ilfov sau electronic la adresa de e-mail avize@acilfov.ro:

 • Cerere – pentru intocmire proiect si emitere aviz definitiv branşare / racordare, completată pe modelul Apă Ilfov
 • Planul reţelelor interioare și breviarul de calcul al necesarului de debit de apa potabila (solicitant persoana juridica,institutie publica)  respectiv proiectul retelelor apa / canalizare in cazul  condominiului (blocuri, ansambluri de locuinte amplasate pe drumuri de servitute) cu viza unui verificator de specialitate in vederea aprobarii de catre Apa Ilfov
 • Planul instalatiilor interioare cu lista obiectelor sanitare si a altor instalatii alimentate cu apa (sau confirmarea datelor din nota de constatare, daca nu au aparut modificari),  (pentru persoane fizice)
 • Acordul de preluare a apelor uzate pentru persoane juridice – toți operatorii economici care beneficiază direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice (alimentare cu apa și canalizare) sunt obligați să dețină Acordul de Preluare a apelor uzate rezultate în urma desfășurării activității pe amplasamentul respectiv, indiferent de natura activității desfășurate și de tipul apelor uzate evacuate- menajere, pluviale sau tehnologice/industriale. Mai multe detalii aici
 • Certificatul de urbanism 
 • Imputernicire persoana juridica

III. Execuţia lucrării de branșare-racordare la sistemul public:

 • fie cu Apă Ilfov, situatie in care veti semna cu Apă Ilfov un contract de lucrări pentru execuţia branşamentului de apă/ racordului de canalizare, în baza unui deviz de lucrări
 • fie cu alt operator economic specializat agreat de Apă Ilfov, respectiv de catre un Executant Agreat. Lista operatorilor economici agreati de Apă Ilfov pentru executia de bransamente si racorduri poate fi consultata aici
 • fie în regie proprie.

IV. Recepţia la terminarea lucrărilor:

Beneficiarul are obligația să solicite prezenţa Apa Ilfov înainte de acoperirea lucrărilor ce au necesitat săpături pentru verificarea respectarii proiectului si a lucrărilor ascunse, precum si la momentul conectarii la reteaua publica, verificari in baza carora se va intocmi un Proces Verbal de Receptie a Lucrarilor. Cererea de recepție se va anunța la Apă Ilfov, în scris la branșamente@acilfov.ro, cu două zile înainte de data realizării săpăturii.

Atenție! Dacă Apă Ilfov nu este solicitată să verifice lucrarea, să asiste la montarea piesei de branșare și să efectueze recepția lucrării, nu se va admite conectarea la sistemul public, iar serviciile nu vor fi puse în funcțiune! Beneficiarii nu sunt scutiți de plata unor daune cauzate Operatorului, urmare a intervențiilor neautorizate în sistemul public.

V. Punerea în funcțiune și semnarea contractului de furnizare:

Dacă recepția lucrării este admisă, iar lucrarea respectă prevederile stipulate în aviz/ proiect, se realizează punerea în funcțiune a serviciilor, se montează și sigilează bucla de măsură și se semnează contractul de furnizare, dată la care Beneficiarul devine client al Operatorului.

Ansamblul de contorizare se montează exclusiv de către Operator, contracost. Achiziția ansamblului de contorizare (bucla de măsură) se poate face astfel:

 • fie de către utilizator, doar pentru diametre cuprinse între DN 15 – DN 25 inclusiv.
 • fie de către operator, pentru orice diametru cuprins intre DN 15 – DN 150 inclusiv.

Elementele componente ale buclei de măsură și caracteristicile tehnice pot fi consultate aici.

Nóta-béne: Branșarea utilizatorilor, persoane fizice sau juridice, la reţelele publice de alimentare cu apă și de canalizare se poate face doar în baza avizului definitiv eliberat de Operator, la cererea utilizatorului. Realizarea de branşamente de apă si de canal fără avizul definitiv al Operatorului atrage răspunderea contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât şi pentru executantul lucrării.

AVIZUL DE AMPLASAMENT (pentru eliberarea autorizațiilor de construire și/sau de desființare)

Avizul de amplasament se eliberează tuturor persoanelor fizice şi juridice care, potrivit legii, trebuie să obţină autorizaţii de construire și/sau de desfiintare de la organele teritoriale cu atribuţii în acest sens.
În vederea obţinerii avizului de amplasament, solicitantul va depune la casieriile locale ale companiei sau electronic la adresa de e-mail avize@acilfov.ro un dosar care să conțină:

 1. Copie certificat de urbanism
 2. Copie act de proprietate/detinere spatiu;
 3. Copie CI / BI – pentru persoane fizice;
 4. Copie dupa Certificatul Unic de Inregistrare la Registrul Comertului – pentru persoane juridice;
 5. CI/BI administrator – pentru persoane juridice;
 6. Imputernicire pentru persoana care depune documentatia in numele beneficiarului;
 7. Plan de incadrare in zona scara 1:2000 – anexa la Certificatul de Urbanism (vizat spre neschimbare), pe care este pozitionata proprietatea;
 8. Plan de situatie scara 1:500– anexa la Certificatul de Urbanism (vizat spre neschimbare), pe care este pozitionata proprietatea, coordonate STEREO 1970;
 9. Proiect faza DTAC (proiectul va include memoriu tehnic in care sa fie specificate distantele de siguranta normate fata de retelele de alimentare cu apa si de canalizare);
 10. Copie dupa dovada de plata a contravalorii avizului de amplasament.

Contravaloare avize de branșare/racordare/amplasament:

Aviz de principiu:

129 lei fără TVA – Tarif aviz de principiu branșament apă sau racord canalizare pentru persoane fizice

210 lei fără TVA – Tarif aviz de principiu branșament apă sau racord canalizare pentru persoane juridice

Aviz definitiv (cu elaborare sau analiza proiect tehnic*):

200 lei fără TVA – Tarif aviz definitiv branșament apă sau racord canalizare pentru persoane fizice și juridice

400 lei fără TVA – Tarif aviz definitiv branșament apă și racord canalizare pentru persoane fizice și juridice

*Apă Ilfov va elabora proiectul tehnic de branșare/racordare pentru toate categoriile de utilizatori individuali, persoane fizice. Acesta va fi eliberat o dată cu avizul definitiv.

*Solicitanții reprezentați de agenti economici, institutii publice si condominii (blocuri, ansambluri rezidentiale, locuinte amplasate pe drumuri de servitute) vor avea obligatia de a depune, in vederea obtinerii avizului definitiv, proiectul de bransare/racordare, care va contine:

a) – memoriul tehnic privind descrierea solutiilor adoptate pentru racordarea la retelele de apa-canalizare

b) – schema de montaj si planul de amplasare branșament/racord si reţele interioare cu identificarea pozitiei caminelor de branșament/racord

c) – breviarul de calcul al necesarului de debit de apa potabila / de evacuare apa uzata, inclusiv pentru utilizarea apei in procese tehnologice

d) – profil longitudinal retele interioare de apa / canalizare

e) – viza unui verificator de specialitate.

Aviz de amplasament (pentru construcții/ demolări):

Nr.Crt Denumire taxe Lei fara TVA
I Taxe emitere avize amplasament pentru locatii ≤ 1000mp (inclusiv PUZ, PUG, PUD)
1 Taxa emitere aviz amplasament PF 300
2 Taxa emitere aviz amplasament PJ 550
II Taxe emitere avize amplasament pentru locatii intre 1000mp- 5000mp (inclusiv PUZ, PUG, PUD)
3 Taxa emitere aviz amplasament PF/PJ 1000
III Taxe emitere avize amplasament pentru locatii ≥5000mp (inclusiv PUZ, PUG, PUD)
4 Taxa emitere aviz amplasament PF/PJ 2000
IV Taxe emitere avize traseu (drumuri, retele utilitati)
5 Taxa emitere aviz traseu ≤ 100ml 150
6 Taxa emitere aviz traseu ≥100ml 1.50 lei/ml

Modalități de transmitere a cererilor și de plată a avizelor:

Atenție! Plata avizelor se va efectua doar după emiterea facturii de către Apă Ilfov, ce va fi transmisă solicitanților via e-mail.

Factura se va emite după verificarea dosarului de aviz transmis de solicitant.

După primirea facturii, plata avizului poate fi efectuată într-una dintre modalitățile prezentate aici

Cererile de avize vor fi transmise la adresa de e-mail avize@acilfov.ro, cu mențiunea clară a locului unde se solicită avizul, tipul de aviz (principiu, definitiv sau amplasament), numele complet al beneficiarului și datele de contact.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonfutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88
xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonfutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88