Model cereri

În vederea soluţionării cererilor privind modificarea numărului de persoane, se vor avea în vedere prevederile art. 9.8 din Ordinul ANRSC 90/2007 privind contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv:

Utilizatorul are următoarele obligaţii: Să aducă la cunoştinţa Operatorului, în termen de 15 zile lucrătoare, orice modificare a datelor sale de identificare, a datelor cuprinse în anexa nr. 2 la contract şi a  datelor de identificare a imobilului la care sunt prestate serviciile contractate, precum şi a adresei la care Operatorul urmează sa trimită   facturile.


Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane funcţionar public (cf. art. 175 Cod Penal) sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.