Investiții

Proiect cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial Mediu (faza I) si Programul Operational Infrastructură Mare (faza II). Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro/

Fonduri Europene Structurale si de Investiții