POIM

Programul Operațional Infrastructură Mare

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.
Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele.

POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 10,8 mld. Euro, din care:

  • 6,94 mld. Euro Fond de Coeziune
  • 2,28 mld. Euro Fond European de Dezvoltare Regională
  • 1,62 mld. Euro Cofinantare

Apă Ilfov, în cadrul POIM

Compania Apă Ilfov și Ministerul Fondurilor Europene au semnat contractul de finanțare pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020.

Valoarea proiectului este de 2 miliarde de lei, din fonduri POIM, fiind unul dintre cele mai mari contracte cu fonduri europene nerambursabile din România pentru realizarea infrastructurii de apă și canalizare. Prin intermediul proiectului vor beneficia de acces la apă sigură din punct de vedere calitativ și cantitativ 193.246 locuitori, iar 118.310 de familii vor fi conectate la rețeaua de canalizare.

Beneficiarii acestui proiect major sunt locuitorii următoarelor comune și orașe ilfovene: Balotești, Bragadiru, Brănești, Cernica, Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Cornetu, Domnești, Glina, Jilava, Grădiștea, Gruiu, Măgurele, Moara Vlăsiei, Mogoșoaia, Pantelimon, Periș, Petrăchioaia, Tunari.

Indicatori prestabiliţi de realizare:

Reţea de distribuţie apă potabilă (nouă) 580,5 km
Reţea de distribuţie apă potabilă (reabilitată) 7 km
Aducţiune (nouă) 107,7 km
Aducţiune (reabilitată) 1,1 km
Reţea canalizare (nouă) 613,8 km
Reţea canalizare (reabilitată) 1,6 km
Rezervoare înmagazinare apă 24 buc
Staţii de tratare apă 27 buc
Staţii de epurare ape uzate care deservesc aglomerări cu peste 10.000 l.e. 6 buc
Staţii de epurare ape uzate care deservesc aglomerări sub 10.000 l.e. 6 buc
Distribuţia apei: Populaţie care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă 193.246 loc
Epurarea apelor uzate: Populaţie care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate 118.310 loc

Indicatori suplimentari de realizare la nivelul Proiectului:

Foraje subterane 44 unităţi
Staţii de pompare 26  unităţi
Staţii de pompare apă uzată 294 unităţi

Obiectivul general al măsurii de investiții îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată, spre beneficiul mediului și al populației, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare a României la Tratatul de Aderare.