Certificări și Licențiere

Certificări

Apă-Canal Ilfov își desfășoară activitatea în conformitate cu diverse certificări:

Certificare ISO 9001 – Managementul calității
Certificatul  ISO 9001 reprezintă o confirmare a respectării de către Apă-Canal Ilfov  a cerințelor impuse de implementare a unui sistem de management al calităţii.

Deținerea certificatului  ISO 9001 constituie argumentul oferit clienţilor Apă-Canal Ilfov că societatea funcţionează în acord şi pe baza unui sistem de calitate recunoscut internaţional.

Certificarea ISO 9001  reprezintă o confirmare a managementului eficace practicat în organizație, dă încredere terților în „calitatea” organizației, confirmată „zi de zi” prin respectarea angajamentelor luate, confirmă calitatea și progresul permanent al organizației.

Certificare  ISO 14001 – Management al mediului
Certificatul ISO 14001 demonstrează că Sistemul de Management de Mediu al Apă-Canal Ilfov a fost testat și găsit corespunzător referitor la standardul de bună practică, asigurând clienții că pot avea încredere în faptul că organizația minimizează activ impactul asupra mediului prin procesele, produsele și serviciile proprii.

Preocuparea tot mai accentuată a Operatorului Regional Apă-Canal Ilfov pentru protecția mediului înconjurător este o consecință a dezvoltării economice susținute din ultimii ani, a conștientizării importanței protejării mediului în care trăim, atât pentru noi cât și pentru generațiile viitoare.

Certificare  ISO 45001 – Sănătate și Securitate Ocupațională
Certificatul ISO 45001 demonstrează că sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale are un ridicat nivel de control în ceea ce privește conformitatea cu legislația în vigoare.

Licențiere

Conform ordinului ANRSC nr.348/10.10.2017, Apă Ilfov a obținut Licență CLASA 2 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

Analize apă potabilă și ape uzate

Laboratorul este dotat cu aparatură modernă, de ultimă generație și dispune de personal calificat care garantează performanța metodelor de lucru, conform cerințelor impuse de RENAR și Ministerul Sănătății prin Institutul Național de Sănătate Publică si Direcția de Sănătate Publică Ilfov.

Montare contoare de apă rece