Tarife

Începând cu serviciile furnizate în luna februarie 2023, Apă Ilfov va practica noi tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare:

6,80 lei fără TVA/mc, preț apă potabilă

7,24 lei fără TVA/mc, tarif canalizare-epurare

Modificarea tarifelor are loc în contextul implementării proiectului major de investiții în infrastructura de apă și apă uzată realizat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare de care vor beneficia locuitorii din județul Ilfov. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, în cea mai mare parte, de la bugetul de Stat, bugetul județean si bugetele locale, precum și din contribuția financiară a Operatorului.

Decizia de majorare a tarifelor nu este o decizie arbitrară a Operatorului Apă Ilfov sau a Autorităților Locale beneficiare, ci este o conditionalitate pentru finantarea proiectului major în cadrul POIM.

Astfel, în conformitate cu Analiza cost-beneficiu care a fost întocmită în baza dispozițiilor Hotărârii de Guvern 677/2017 privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, cât și în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare, Operatorul are obligația aplicării unei Strategii tarifare.

Strategia tarifară a fost determinata in cadrul Analizei cost – beneficiu, astfel incat să asigure, în principal, sustenabilitatea Proiectului (POIM), tarifele fiind ajustate atât în termeni reali, cât și pe baza inflației.

Neaplicarea tarifelor în conformitate cu Strategia tarifară aprobată este prezentată ca o situație gravă de neîndeplinire a condiționalităților finanțării nerambursabile, consecința directă fiind rezilierea contractului de finanțare. Rezilierea contractului de finanțare înseamnă pierderea oportunităților de finanțare din fonduri U.E. și implicit a celor de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov.

În concluzie, modificarea tarifelor în conformitate cu strategia tarifară reprezintă condiție esențială pentru finanțarea și sustenabilitatea proiectului de investitii POIM, asigurând resursele necesare dezvoltării durabile a comunităților din județul Ilfov și a conformării României la Directivele Uniunii Europene.

Vezi:

Decizie ANRSC nr.01/05.01.2023

Decizie ANRSC nr.27/01.03.2022

Decizie ANRSC nr.200/26.11.2021

Hotărâre Consiliul Județean Ilfov

Hotărâre ADIA Ilfov

Plan anual de evoluție a tarifelor