Tarife

 • 3,92 lei fără TVA/mc, preț apă potabilă produsă, transportată și distribuită în comunele și orașele care au beneficiat de investiții cofinanțate de UE: Pantelimon, Dobroești, Bragadiru, Cornetu, Domnești, Ciorogârla, Brănești și Cernica
 • 4,17 lei fără TVA/mc, preț canalizare-epurare în comunele și orașele care au beneficiat de investiții cofinanțate de UE: Pantelimon, Dobroești, Bragadiru, Cornetu, Domnești, Ciorogârla, Brănești și Cernica
 • 2,95 lei fără TVA/mc, preț apă potabilă produsă, transportată și distribuită în comuna Balotești
 • 2,25 lei fără TVA/mc, tarif canalizare-epurare în comuna Balotești
 • 2,97 lei fără TVA/mc, preț apă potabilă produsă, transportată și distribuită în comuna Ciolpani
 • 3,55 lei fără TVA/mc, preț apă potabilă distribuită în comuna Glina
 • 3,63 lei fără TVA/mc, tarif canalizare-epurare în comuna Glina
 • 2,40 lei fără TVA/mc, preț apă potabilă produsă, transportată și distribuită în comuna Tunari
 • 2,45 lei fără TVA/mc, tarif canalizare-epurare în comuna Tunari
 • 2,00 lei fără TVA/mc, preț apă potabilă produsă, transportată și distribuită în comuna Mogoșoaia
 • 2,10 lei fără TVA/mc, tarif canalizare-epurare în comuna Mogoșoaia
 • 2,06 lei fără TVA/mc preț apă potabilă produsă, transportată și distribuită în orașul Măgurele
 • 1,22 lei fără TVA/mc, tarif canalizare-epurare în orașul Măgurele
 • 3,19 lei fără TVA/mc, preț apă potabilă distribuită în comuna Jilava
 • 2,04 lei fără TVA/mc, tarif canalizare-epurare în comuna Jilava
 • 3.38 lei fără TVA/mc, preț apă potabilă distribuită în comuna Clinceni
 • 2,11 lei fără TVA/mc, tarif canalizare-epurare în comuna Clinceni
 • 3.38 lei fără TVA/mc, preț apă potabilă produsă, transportată și distribuită în comuna Dragomirești Vale
 • 1,94 lei fără TVA/mc, tarif canalizare-epurare în comuna Dragomirești Vale
 • 3,03 lei fără TVA/mc, preț apă potabilă produsă, transportată și distribuită în comuna Moara Vlăsiei
 • 2,33 lei fără TVA/mc, tarif canalizare-epurare în comuna Moara Vlăsiei
 • 2,75 lei fără TVA/mc, preț apă potabilă produsă, transportată și distribuită în comuna Grădiștea
 • 1,94 lei fără TVA/mc, tarif canalizare-epurare în comuna Periș
 • 3,92 lei fără TVA/mc, preț apă potabilă produsă, transportată și distribuită în comuna Vidra

Prețurile și tarifele practicate sunt avizate de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C) și/sau aprobate de către Consiliul Local sau de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa – ADIA Ilfov, după caz. Modificarea prețurilor și tarifelor va fi adusă la cunoștință utilizatorilor în scris, cu minimum 15 zile înaintea facturării la noul preț.

Fundamentarea prețurilor și tarifelor serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se face de către Operator, astfel încât structura și nivelul acestora:
a) să acopere costul justificat economic al furnizării/prestării serviciului;
b) să asigure funcționarea eficientă și în siguranță a serviciului, protecția și conservarea mediului, precum și sănătatea populației;
c) să descurajeze consumul excesiv și să încurajeze investițiile de capital;
d) să garanteze respectarea autonomiei financiare a operatorului;
e) să garanteze continuitatea serviciului.

Strategia tarifară a companiei a fost adoptată pe termen lung și face parte din planul nostru de a crea cele mai bune soluții pentru alimentarea cu apă potabilă și de canalizare-epurare, asigurând astfel o dezvoltare durabilă comunităţilor din judeţul Ilfov.