Agreere Executanți

Agreerea Executantilor de catre Operatorul Regional S.C. Apă-Canal Ilfov S.A. este un proces deschis oricaror operatori economici/ persoane fizice autorizate si presupune indeplinirea de catre acestia a tuturor conditiilor specifice privind bransarea-racordarea utilizatorilor la retelele publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Astfel, operatorii economici/persoanele fizice autorizate care doresc sa execute lucrari de bransamente apă și/sau racorduri de canalizare menajeră la retelele aflate in administrarea si operarea Apă Ilfov trebuie sa cunoasca si respecte procedurile legale si procedurile specifice de executie a bransamentelor si racordurilor, inclusiv regulile cu privire la securitatea și sănătatea în muncă.

Pentru obtinerea Certificatului de Agreere, operatorii economici/persoane fizice autorizate trebuie să transmită Operatorului următoarele documente:

 1. Cerere tip – solicitare agrement, după modelul Apă Ilfov,
 2. Certificat Constatator eliberat de ONRC – domeniul de activitate al firmei trebuie sa fie de executie lucrari de instalatii,
 3. Certificat de inmatriculare a agentului economic la Oficiul Registrului Comertului,
 4. Certificat Fiscal,
 5. Lista principalelor lucrari executate (experienta in domeniu) si/sau Scrisori de recomandare/ certificare a lucrarilor eliberate de catre Beneficiarii acestora. Cel putin o lucrare de executie retele de apa si canalizare sau 5 bransamente/racorduri executate in ultimii 5 ani,
 6. Documente care sa faca dovada functionalitatii si dreptului de proprietate  si/sau drepturilor depline si continue de utilizare pe o durata cel putin egala cu cea a duratei pentru care se solicita agreerea (minim 24 de luni) a cel putin urmatoarelor echipamente: aparat de sudura cap la cap, aparat de sudura prin electrofuziune, aparat de sudura electrica, aparat de sudura autogen, masina de taiat beton/asfalt, mai compactor, buldoexcavator, echipament de foraj orizontal,
 7. Agremente tehnice pentru  aparatele de sudura in polietilena si verificarea acestora de catre entitati abilitate in domeniu,
 8. Contract cu un laborator autorizat pentru incercari probe grad de compactare teren,
 9. Extras REVISAL emis de I.T.M. cu evidentierea explicita a specializarilor angajatilor pentru a face dovada fortei de munca de care dispune agentul comercial care solicita agrementul sau contracte de colaborare pentru personal,
 10. Responsabil de lucrari – inginer/subinginer studii superioare (diploma+CV), maistru contract de munca sau de colaborare,
 11. Responsabil Tehnic cu Executia – Copie atestat, CV, contract de munca/dovada colaborarii pe durata agreerii – Domeniile 2.1 si 9.1,
 12. Sudor autorizat pentru polietilena – copie autorizare, contract de munca sau de colaborare,
 13. Declaratia de insusire si asumare a respectarii procedurii de bransare /racordare, după modelul Apă Ilfov, precum si a Regulamentului serviciilor,
 14. Dovada achitarii taxei de Agreere, in valoare de 3.500 lei fara TVA (respectiv 4.165 lei cu TVA).

Plata poate fi efectuată într-unul dintre conturile companiei:

 • Cont RO02BRDE445SV36801914450 deschis la BRD
 • Cont RO82RNCB0091124743540001 deschis la BCR
 • Cont RO76BUCU1241211004073 RON deschis la Alpha Bank

Documentele se vor indosaria in ordinea solicitata si se vor depune cu OPIS la registratura ACI situata in Calea Bucuresti, nr.222C, Otopeni, Ilfov pentru evaluarea acestora in Comisia CTE. Dosarul complet, insotit de OPIS, poate fi transmis si electronic la adresa de email contact@acilfov.ro, cu conditia scanarii lizibile a documentelor.

Daca documentatia depusa corespunde integral cerintelor Operatorului se va emite Certificatul de Agreere, ce va avea o valabilitate de 24 de luni de la data emiterii.