Update 29.11.2022

place Update 29.11.2022
November 29, 2022 3:41 pm

Informare cu privire la disconfortul creat pe parcursul lucrărilor

Stimați cetățeni,

Suntem preocupați de reducerea disconfortului produs în mod inevitabil pe toată perioada execuției lucrărilor de extindere a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare din județul Ilfov.

Suntem conștienți că desfășurarea lucrărilor afectează viața de zi cu zi a comunității, întrucât pot apărea restricționări ori închiderea temporară a accesului rutier, zgomot și praf, denivelarea terenurilor afectate de lucrări, chiar întreruperi de scurtă durată în furnizarea serviciilor. De aceea, apelăm la înțelegerea dumneavoastră și vă mulțumim pentru răbdare.

Vă informam că Apă Ilfov solicită constant antreprenorilor menținerea carosabilului la un nivel practicabil. Cu toate acestea, fenomenul de tasare naturală este inevitabil, iar perioadele cu precipitații fac ca situația lucrărilor din teren să devină potrivnică, nu doar pentru dvs., cât și pentru antreprenorul lucrărilor și echipele operative ale companiei.

Conform angajamentelor asumate în cadrul contractelor de lucrări, toate terenurile afectate vor fi aduse la starea inițială, după instalarea tuturor rețelelor, branșamentelor și echipamentelor aferente, precum și după realizarea probelor de etanșeitate.

Reamintim că  Apă Ilfov are în derulare unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din sectorul de apă și apă uzată la nivel național, cofinanțat de Uniunea Europeană. Scopul proiectului este îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale din aria de proiect, creșterea gradului de acces al populației la servicii sigure din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții de ocrotire a mediului înconjurător și protejare a resurselor de apă.

Contăm pe suportul și înțelegerea dumneavoastră în această perioada specială a desfășurării lucrărilor. Manifestam interes și depunem eforturi ca lucrările să fie încheiate cu succes, fără întârziere.

Vă mulțumim!

Noutati