Update 15.07.2021

place Update 15.07.2021
July 15, 2021 4:48 pm

A fost semnat un nou contract în cadrul POIM

Astăzi a avut loc semnarea Contractului de execuţie lucrări R-04 Extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Mogoșoaia, Balotești, Tunari.

Contractul are o valoare de 96.624.715,79 lei fără TVA.

Lucrările acestui contract fac parte din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020“, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Contractul include realizarea următoarelor lucrări la infrastructura publică de alimentare cu apă şi de canalizare din localitățile Mogoșoaia, Balotești, Tunari:

Nr. Crt.Denumire lucrareU.M
1Extindere retea distributie apa Mogosoaia28 Km
2Reabilitare statii de pompare apa uzata Mogosoaia2 buc
3Extindere retea canalizare Mogosoaia37 Km
4Construire statii de pompare apa uzata Mogosoaia9 buc
5Extindere retea distributie apa Balotesti12 Km
6Extindere retea canalizare Balotesti17 Km
7Construire statii de pompare apa uzata Balotesti9 buc
8Reabilitare statii de pompare apa uzata Balotesti2 buc
9Extindere retea distributie apa Tunari46 Km
10Extindere retea canalizare Tunari40 Km
11Construire statii de pompare apa uzata Tunari8 buc

Contractul de lucrări cuprinde execuția construcțiilor civile, a instalațiilor mecanice, electrice și de automatizare, inclusiv furnizarea și montarea echipamentelor aferente, în scopul reabilitării şi extinderii reţelelor publice de alimentare cu apă, a reţelelor publice de canalizare şi a staţiilor de pompare apă uzată, în conformitate cu cerinţele, impunerile şi restricţiile specificate în documentația de achiziții.

Durata de execuție a lucrărilor este de 35 de luni de la data ordinului de începere, la care se adaugă 36 de luni, perioada de notificare a defectelor.

Obiectivul general al măsurii de investiții îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată, spre beneficiul mediului și al populației, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare a României la Tratatul de Aderare.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Noutati