Update 13.07.2020

place Update 13.07.2020
July 13, 2020 10:09 am

O nouă sursă de alimentare cu apă pentru orașul Pantelimon

Lucrarea din cadrul obiectivului de investiții Apă Ilfov în orașul Pantelimon se apropie de final: sistemul public de alimentare cu apă potabilă se va extinde cu o nouă conductă de aducțiune conectată la rețeaua din comuna Dobroești.
În urma acestei lucrări de investiții, consumatorii din orașul Pantelimon vor beneficia de îmbunătățirea infrastructurii de apă, prin creșterea cantitativă și calitativă a apei potabile furnizate.  Noul debit de pompare a apei la nivelul rețelei – max. 120mc/h – va raspunde nevoii tot mai mare de consum și modului tot mai accelerat în care comunitatea locală se dezvoltă.

Investiția se deruleză din fonduri proprii. Prin investițiile planificate și executate, Apă Ilfov arată implicarea constantă în îmbunătățirea infrastructurii publice de apă și apă uzată din județul Ilfov.

Noutati