Update 05.08.2020

place Update 05.08.2020
August 5, 2020 4:55 pm

Se fac probe pentru punerea în funcțiune a rețelei de apă în comuna Vidra

Am demarat probele pentru punerea în funcțiune a rețelei publice de alimentare cu apă potabilă pe următoarele străzi din localitatea Vidra: Prelungirea Gării, Combustibilului, Calea București, Câmpului, Principală și pe strada paralelă cu CF București-Giurgiu.

Atragem atenția că pe toată perioada efectuării probelor pentru punerea în funcțiune a rețelei apa NU este potabilă, ca atare solicităm cetățenilor să nu utilizeze apa din sistemul public pentru niciuna din nevoile gospodărești.

După punerea în funcțiune a sistemului public de alimentare cu apă, cetățenii vor fi anunțați în vederea depunerii documentațiilor necesare obținerii avizului de branșare la sistem.

Până la această dată, compania Apă Ilfov a finalizat următoarele lucrări de investiții pentru reabilitarea și modernizarea sistemului public de alimentare cu apă din comuna Vidra, investiții ce depășesc valoarea de 2 milioane de lei fără TVA:

  • Investiții în stația de tratare și clorinare a apei, inclusiv montare filtre de ultimă generație pentru reținerea amoniului,
  • Investiții în reabilitarea și extinderea tabloului de comandă, echipat cu convertizor de frecvență, la stația de pompare apă potabilă,
  • Investiții în reabilitarea clădirii din incinta stației de apă, inclusiv refacere alei și căi de acces la stația de pompare apă potabilă,
  • Investiții în construirea unui nou rezervor de înmagazinare apă potabilă, inclusiv construirea platformei circulare din beton.

Pe termen mediu și lung, obiectivul companiei noastre este de a extinde și moderniza rețeaua publică de alimentare cu apă și de canalizare în întreaga arie a comunei. Pentru investițiile pe care le vom realiza, avem în vedere  cele mai bune soluții, astfel încât să asigurăm alinierea localității Vidra la standardele de mediu ale Uniunii Europene.

Noutati