Update 26.07.2021

place Update 26.07.2021
July 26, 2021 4:52 pm

Avansarea contractelor în cadrul POIM

În data de 21.07.2021 a fost semnat contractul de execuție lucrări R-06 „Reabilitare si extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Bragadiru, Clinceni“.

Acest contract este parte din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020“,proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM) și are o valoare de 92.731.701,23 lei fără TVA, fiind atribuit Asocierii Intrakat – Euro Construct Trading ’98.

Contractul include realizarea următoarelor lucrări la infrastructura publică de alimentare cu apă şi de canalizare din localitățile Bragadiru și Clinceni:

Nr. Crt.Denumire lucrareU.M
1Extindere retea distributie apa Bragadiru 35 Km
2Extindere retea canalizare Bragadiru 38 Km
3Statii noi de pompare apa uzata Bragadiru 13 buc
4Extindere retea distributie apa Clinceni 36 Km
5Extindere retea canalizare Clinceni 60 Km
10Statii noi de pompare apa uzata Clinceni 28 buc

De asemenea, presupune execuția construcțiilor civile, a instalațiilor mecanice, electrice și de automatizare, inclusiv furnizarea și montarea echipamentelor aferente, în scopul reabilitării şi extinderii reţelelor publice de alimentare cu apă, a reţelelor publice de canalizare şi a staţiilor de pompare apă uzată, în conformitate cu cerinţele, impunerile şi restricţiile specificate în documentația de achiziții.

Durata de execuție a lucrărilor este de 34 de luni de la data ordinului de începere, la care se adaugă 36 de luni, perioada de notificare a defectelor.

Obiectivul general al măsurii de investiții îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată, spre beneficiul mediului și al populației, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare a României la Tratatul de Aderare.

Noutati