Update 18.09.2020

place Update 18.09.2020
September 18, 2020 12:25 pm

Rețeaua de apă de pe str.Vasile Alecsandri, Tunari, a fost dată în funcțiune!

Pentru a beneficia de serviciile noastre, va invitam sa depuneti documentatia in vederea obtinerii avizelor de bransare la sistem.

Conditii de bransare la reteaua de apa:

Se va depune la punctul de lucru local – str.Mihai Eminescu, nr.16 BIS – un dosar care sa contina, in copie, urmatoarele documente:
• Cerere tip aviz principiu (cerere disponibila la punctul de lucru sau online, pe www.acilfov.ro, sectiunea Avize);
• CI/ BI – pentru persoane fizice;
• Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului – pentru persoane juridice;
• Act de proprietate/Autorizatie de construire sau acordul proprietarului pentru locatia unde se va executa lucrarea de racordare la retea;
• Un (1) exemplar – plan de incadrare in zona scara 1:2000;
• Un (1) exemplar – plan de situatie scara 1:500; executate de persoane fizice/juridice autorizate, cu amplasarea imobilului ce urmeaza a fi racordat;
• Imputernicire pentru persoane juridice;
• Dovada de plata a contravalorii taxelor.

Contravaloare avize:
Taxa aviz principiu PF: 79 lei fara TVA
Taxa aviz principiu PJ: 160 lei fara TVA
Taxa aviz definitiv+proiect PF/PJ: 225 lei fara TVA

Dupa obtinerea avizelor (de principiu si definitiv) solicitantul contracteaza o firma/persoana autorizata pentru executia bransamentului la reteaua publica. Contravaloarea executiei este suportata de catre beneficiar.

Dupa terminarea lucrarii, beneficiarul anunta Operatorul in vederea receptiei si a punerii in functiune a bransamentului. Receptia si punerea in functiune se efectueaza de catre Operator doar in conditiile in care lucrarea executata respecta proiectul tehnic si normativele tehnice in vigoare.

Semnarea contractului de furnizare:
In ultima etapa, contractul se incheie cu proprietarul imobilului sau cu o alta persoana care detine acordul proprietarului. Conform legii 241/2006 privind serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, furnizarea serviciilor se efectueaza numai pe baza de contract. Utilizarea serviciilor fara contract reprezinta contraventie si se sanctioneaza, conform legii.

Noutati