Update 14.07.2020

place Update 14.07.2020
July 14, 2020 2:20 pm

Lucrări de investiții finalizate în comuna Cernica

Apă Ilfov a încheiat lucrările de modernizare a sistemului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare pe strada Ogorului din localitatea Cernica. Aceste investiții constau în realizarea lucrărilor de execuție a 8 branșamente și racorduri la utilizatori, până la limita de proprietate a gospodăriilor.

Lucrările de investiții au fost realizate din fonduri proprii. Prin investițiile planificate și executate, Apă Ilfov își asumă angajamentul continuu și implicarea constantă în optimizarea infrastructurii publice de apă și apă uzată din județul Ilfov.

Noutati