Update 14.06.2024

place Update 14.06.2024
June 14, 2024 4:19 pm

Informare privind modificarea tarifelor pentru serviciile de apă-canalizare

Vă informăm că tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de
canalizare-epurare au fost modificate, după cum urmează:
7.61 lei fără TVA/mc, preț apă potabilă
8.13 lei fără TVA/mc, tarif canalizare-epurare

Prețul și tariful mai sus menționate se aplică începând cu data de 01.07.2024 si se vor regasi in factura emisa in luna august 2024 (pentru consumul lunii iulie).

Noile preturi reprezinta tarife unice pentru toate localitățile deservite de catre Apă – Canal Ilfov S.A. cu servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare din județul Ilfov. Acestea au fost avizate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) prin Decizia nr.216/13.06.2024, care poate fi consultata pe site-ul companiei.

Este de reamintit faptul ca pentru facturarea serviciului de canalizare-epurare Operatorul aplica un procent de 80% din apa potabila consumata, ceea ce genereaza implicit o compensare a nivelului de tarif aprobat (valabil pentru utilizatorii casnici individuali si colectivi).

Modificarea tarifelor are loc în contextul implementării proiectului major de investiții în infrastructura de apă și apă uzată realizat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, proiect a cărui valoare totală majorată este de peste 2 miliarde lei cu TVA și de care beneficiaza 22 de localitati din județul Ilfov. Proiectul este cofinanțat, in cea mai mare parte, de Uniunea Europeană, dar si de la bugetul de Stat, bugetul județean si bugetele locale, precum și din contribuția financiară a Operatorului.

Strategia tarifară a fost determinată în cadrul Analizei cost – beneficiu, astfel încât să asigure, în principal, sustenabilitatea Proiectului (POIM), tarifele fiind ajustate în fiecare an atât în termeni reali, cât și pe baza inflației conform formulei de actualizare avizate de către ANRSC.

Neaplicarea tarifelor în conformitate cu Strategia tarifară aprobată este prezentată ca o situație gravă de neîndeplinire a condiționalităților finanțării nerambursabile, consecința directă fiind rezilierea contractului de finanțare. Rezilierea contractului de finanțare înseamnă pierderea oportunităților de finanțare din fonduri U.E. și implicit a celor de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov.

În ciuda dinamicii cresterii preturilor de servicii si produse, ultima majorare a tarifelor pentru serviciile publice de apa-canalizare fost aplicata in luna februarie 2023.

În concluzie, ajustarea tarifelor în conformitate cu strategia tarifară reprezintă condiție esențială pentru finanțarea și sustenabilitatea proiectului de investitii POIM, asigurând resursele necesare dezvoltării durabile a comunităților din județul Ilfov și a conformării României la Directivele Uniunii Europene.
Cu deosebită considerație,

Apă Ilfov

Noutati