Update 13.06.2019

place Update 13.06.2019
June 13, 2019 10:50 am

Preluare servicii Dragomirești Vale

Începând cu luna iunie 2019, Apă Ilfov este noul Operator al serviciului public de canalizare din localitatea Dragomirești Vale, conform Hotărârii Consiliului Local Dragomirești Vale privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

În prezent, localitatea dispune de sistem centralizat de canalizare tip vacuum, iar sistemul public de alimentare cu apă urmează să fie pus în funcțiune etapizat, conform proiectelor de investiții ale Operatorului.

Noutati