Update 11.02.2021

place Update 11.02.2021
February 11, 2021 3:21 pm

Agreere Executanți pentru execuția lucrărilor de branșare/ racordare la rețelele publice de apă-canalizare

Va informam ca am deschis procedura de agreere a operatorilor economici sau a persoanelor fizice autorizate care doresc sa execute lucrari de bransare/racordare la retelele publice de alimentare cu apa si de canalizare aflate in gestiunea companiei APA ILFOV.

Pe aceasta cale, anuntam ca, potrivit noilor proceduri adoptate la nivelul companiei, bransarea si racordarea beneficiarilor la retelele publice de apa-canalizare se poate realiza numai de catre Apa Ilfov, prin personal propriu, sau de catre Executanti Agreati de Apa Ilfov.

Decizia companiei de modificare a procedurii operationale privind bransarea/racordarea utilizatorilor la retelele publice de apa-canalizare are la baza constatarea neconformitatilor majore de executie a lucrarilor realizate de terti, amintind in principal: avarii in sistem, montarea unor piese de slaba calitate, nerespectarea conditiilor tehnice precizate in avize sau in normativele tehnice, nerespectarea pantelor de scurgere gravitationala a apei uzate, montarea in acelasi camin a componentelor de apa potabila si apa uzata etc. Toate aceste neconformitati in executie genereaza Operatorului pagube semnificative si costuri marite pentru exploatarea si intretinerea sistemului public si, nu in ultimul rand, genereaza un risc major asupra securitatii sistemului, cu impact direct asupra mediului si sanatatii publice.

In concluzie, invitam operatorii economici sau persoanele fizice autorizate cu experienta in domeniu sa transmita Operatorului documentele necesare pentru obtinerea

CERTIFICATULUI DE AGREERE:

 1. Cerere tip – solicitare agrement, după modelul Apă Ilfov,
 2. Certificat Constatator eliberat de ONRC – domeniul de activitate al firmei trebuie sa fie de executie lucrari de instalatii,
 3. Certificat de inmatriculare a agentului economic la Oficiul Registrului Comertului,
 4. Certificat Fiscal,
 5. Lista principalelor lucrari executate (experienta in domeniu) si/sau Scrisori de recomandare/ certificare a lucrarilor eliberate de catre Beneficiarii acestora. Cel putin o lucrare de executie retele de apa si canalizare sau 5 bransamente/racorduri executate in ultimii 5 ani,
 6. Documente care sa faca dovada functionalitatii si dreptului de proprietate  si/sau drepturilor depline si continue de utilizare pe o durata cel putin egala cu cea a duratei pentru care se solicita agreerea (minim 24 de luni) a cel putin urmatoarelor echipamente: aparat de sudura cap la cap, aparat de sudura prin electrofuziune, aparat de sudura electrica, aparat de sudura autogen, masina de taiat beton/asfalt, mai compactor, buldoexcavator, echipament de foraj orizontal,
 7. Agremente tehnice pentru  aparatele de sudura in polietilena si verificarea acestora de catre entitati abilitate in domeniu,
 8. Contract cu un laborator autorizat pentru incercari probe grad de compactare teren,
 9. Extras REVISAL emis de I.T.M. cu evidentierea explicita a specializarilor angajatilor pentru a face dovada fortei de munca de care dispune agentul comercial care solicita agrementul sau contracte de colaborare pentru personal,
 10. Responsabil de lucrari – inginer/subinginer studii superioare (diploma+CV), maistru contract de munca sau de colaborare,
 11. Responsabil Tehnic cu Executia – Copie atestat, CV, contract de munca/dovada colaborarii pe durata agreerii – Domeniile 2.1 si 9.1,
 12. Sudor autorizat pentru polietilena – copie autorizare, contract de munca sau de colaborare,
 13. Declaratia de insusire si asumare a respectarii procedurii de bransare /racordare a Apa Ilfov, precum si a Regulamentului serviciilor,
 14. Dovada achitarii taxei de Agreere, in valoare de 3.500 lei fara TVA (respectiv 4.165 lei cu TVA).

Documentele se vor indosaria in ordinea solicitata si se vor depune cu OPIS la registratura ACI situata in Calea Bucuresti, nr.222C, Otopeni, Ilfov pentru evaluarea acestora in Comisia CTE. Dosarul complet, insotit de OPIS, poate fi transmis si electronic la adresa de email contact@acilfov.ro, cu conditia scanarii lizibile a documentelor. Daca documentatia depusa corespunde integral cerintelor Operatorului se va emite Certificatul de Agreere, ce va avea o valabilitate de 24 de luni de la data emiterii.

Noutati