Update 09.04.2021

place Update 09.04.2021
April 9, 2021 4:39 pm

A fost semnat primul contract de lucrări din POIM

Contractul de execuţie lucrări R-03 „Reabilitare si extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Pantelimon, Brănești” este primul contract semnat în cadrul POIM.

Contractul a fost atribuit Asocierii Acvatot S.R.L. – Omega Star Sistems S.R.L. – Mid Instal 2003 și are o valoare estimată în valoare de 89.920.077,49 lei fără TVA.

Lucrările acestui contract fac parte din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020“,proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Contractul include realizarea următoarelor lucrări la infrastructura publică de alimentare cu apă şi de canalizare din localitățile Pantelimon și Brănești:

Nr. Crt.Denumire lucrareU.M
1Extindere retea distributie apă Pantelimon30.3 Km
2Extindere retea de canalizare Pantelimon24.8 Km
3Statii noi de pompare apă uzată Pantelimon6 buc
4Extindere retea distributie apă Brănești33.2 Km
5Extindere retea canalizare Brănești29.1 Km
6Statii noi de pompare apă uzată Brănești12 buc

Contractul de lucrări cuprinde execuția construcțiilor civile, a instalațiilor mecanice, electrice și de automatizare, inclusiv furnizarea și montarea echipamentelor aferente, în scopul reabilitării şi extinderii reţelelor publice de alimentare cu apă, a reţelelor publice de canalizare şi a staţiilor de pompare apă uzată, în conformitate cu cerinţele, impunerile şi restricţiile specificate în documentația de achiziții.

Durata de execuție a lucrărilor este de 34 de luni de la data ordinului de începere, la care se adaugă 36 de luni, perioada de notificare a defectelor.

Obiectivul general al măsurii de investiții îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată, spre beneficiul mediului și al populației, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare a României la Tratatul de Aderare.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Noutati