Update 07.12.2020

place Update 07.12.2020
December 7, 2020 10:08 am

Am pus în funcțiune serviciul de alimentare cu apă potabilă în comuna VIDRA

Apa potabilă este accesibilă pe următoarele străzi din comună:

 • SAT CREȚEȘTI:
 • Strada Gării, partea stangă dinspre calea ferată,
 • Strada Acului, partea dreaptă dinspre strada Gării
 • Strada Ciulinari, partea stângă dinspre strada Principală
 • Strada Rotaru, partea stângă dinspre strada Principală
 • Strada Preot Marinescu, partea dreaptă dinspre strada Principală
 • Strada Cimitirului, partea dreaptă dinspre strada Principală
 • Strada Gheorghe Gheorghe, partea dreaptă dinspre strada Principală
 • Strada Principală – Bisericii – Ciulinari, partea dreaptă spre Sintesti
 • Strada Principala – Ciulinari – Calea Ferata, partea dreaptă spre Vidra
 • Strada Principala, nr. 154-324, partea stanga spre Jilava
 • Strada Veteranilor, partea dreapta dinspre strada Principală
 • Strada Zorilor, partea dreapta dinspre strada Principală
 • Strada Bisericii, partea dreapta dinspre strada Principală
 • Strada Scolii, partea dreapta dinspre strada Principală
 • Strada Electricienilor, partea dreapta dinspre strada Principală
 • Strada Sperantei, partea dreapta dinspre strada Principală
 • CFR, partea cu locuințele.
 • SAT VIDRA:
 • Strada Gării, partea dreaptă spre strada Prelungirea Gării
 • Strada Calea București, partea dreaptă spre strada Prelungirea Gării
 • Strada Prelungirea Gării, partea stângă spre strada Principală
 • Strada Combustibilului, partea stângă spre strada Calea București
 • Strada Campului, partea stângă spre strada Prelungirea Gării
 • Strada Profesor Radu, partea stângă dinspre strada Principală
 • Strada Notarului, partea stângă dinspre strada Principală
 • Strada Principală-Calea Ferată, partea dreaptă spre Dobreni
 • Strada Calea Bucuresti-Prelungirea Gării-Berceni, partea stângă spre Berceni
 • Strada Plantelor Medicinale.
 • SAT SINTEȘTI:
 • StradaPrincipală, nr. 2-150, partea stangă spre Jilava.

Cum puteți deveni consumatori:

Invităm toți cetățenii de pe străzile menționate mai sus să depună documentația în vederea obținerii avizului de branșare la sistemul public. Se va transmite un dosar care să conțină:

 • Cerere aviz de principiu, completată pe modelul Apa Ilfov
 • Copie BI/CI pentru persoane fizice
 • Copie Certificat Unic de Înregistrare la Registrul Comerţului pentru persoane juridice
 • Copie act proprietate/ copie act închiriere/ hotărâre judecătorească de constituire a Asociaţiei de proprietari
 • Copii planuri cadastrale, scara 1:500 şi 1:2000 cu încadrarea în zona a proprietatii
 • Împuternicire persoana juridica
 • Dovada de plată a contravalorii taxelor.

Mai multe informații despre procedura de branșare sunt disponibile la secțiunea Pagină Clienți – Avize din acest site.

Ce am realizat în comuna Vidra:

Până la această dată, compania Apă Ilfov a finalizat următoarele lucrări de investiții pentru reabilitarea și modernizarea sistemului public de alimentare cu apă din comuna Vidra, investiții care depășesc valoarea de 2 milioane de lei fără TVA:

 • Investiții în stația de tratare și clorinare a apei, inclusiv montare filtre de ultimă generație pentru reținerea amoniului,
 • Investiții în reabilitarea și extinderea tabloului de comandă, echipat cu convertizor de frecvență, la stația de pompare apă potabilă,
 • Investiții în reabilitarea clădirii din incinta stației de apă, inclusiv refacere alei și căi de acces la stația de pompare apă potabilă,
 • Investiții în construirea unui nou rezervor de înmagazinare apă potabilă, inclusiv construirea platformei circulare din beton,
 • Remedierea avariilor din sistem și punerea în funcțiune a serviciului de apă potabilă.

Ce ne propunem:

Pe termen mediu și lung, obiectivul companiei noastre este de a extinde, reabilita și moderniza rețeaua publică de alimentare cu apă și de canalizare în întreaga arie a comunei dvs. Pentru investițiile pe care le vom realiza avem în vedere cele mai bune soluții, astfel încât să asigurăm alinierea localității Vidra la standardele de mediu promovate în cadrul Uniunii Europene, care să asigure dezvoltarea durabilă a comunității și protejarea mediului înconjurător.

Noutati