Update 06.01.2023

place Update 06.01.2023
January 6, 2023 10:44 am

INFORMARE

Începând cu luna februarie a anului 2023, Apă Ilfov modifică prețul pentru apa potabilă produsă, transportată, distribuită, precum și tariful pentru serviciul de canalizare-epurare, pentru întreaga arie de operare.

Noile prețuri/tarife practicate incepand cu luna februarie 2023 vor fi următoarele:

 6,80 lei fără TVA/mc, preț apă potabilă;

7,24 lei fără TVA/mc, tarif canalizare-epurare

Modificările de preț/tarife au fost aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice prin decizia cu numărul nr.01/05.01.2023, în conformitate cu strategia de tarifare inclusă în analiza cost beneficiu a contractului de finanțare pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Ilfov.

Decizia de majorare a tarifelor nu este o decizie arbitrară a Operatorului Apă Ilfov sau a Autorităților Locale beneficiare, ci este o conditionalitate pentru finantarea proiectului major în cadrul POIM.

Neaplicarea tarifelor în conformitate cu Strategia tarifară aprobată este prezentată ca o situație gravă de neîndeplinire a condiționalităților finanțării nerambursabile, consecința directă fiind rezilierea contractului de finanțare. Rezilierea contractului de finanțare înseamnă pierderea oportunităților de finanțare din fonduri U.E. și implicit a celor de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov.
Actualizarea tarifelor in conformitate cu strategia de tarifara este practicata la nivel national de catre toate companiile de servicii care implementeaza proiecte de investitii finantate in cadrul POIM. Astfel, ajustarea tarifelor în conformitate cu strategia tarifară reprezintă condiție esențială pentru finanțarea și sustenabilitatea proiectului de investitii POIM, asigurând resursele necesare dezvoltării durabile a comunităților din județul Ilfov și a conformării României la Directivele Uniunii Europene.

Noutati