Update 05.04.2019

place Update 05.04.2019
April 4, 2019 9:40 am

Prețuri noi pentru serviciile de apă-canalizare

Prețurile pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare în localitățile Balotești, Ciolpani și Glina au fost modificate, după cum urmează:

  • 2,95 lei fără TVA/mc, preț apă potabilă produsă, transportată și distribuită în comuna Balotești
  • 2,25 lei fără TVA/mc, preț canalizare-epurare pentru comuna Balotești
  • 2,97 lei fără TVA/mc, preț apă potabilă produsă, transportată și distribuită în comuna Ciolpani
  • 3,55 lei fără TVA/mc, preț apă potabilă distribuită în comuna Glina
  • 3,63 lei fără TVA/mc, preț canalizare-epurare pentru comuna Glina

Noile prețuri respectă metodologia de calcul stabilită prin lege și au fost avizate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. Acestea vor fi aplicate la facturare începând cu luna mai 2019.

Noutati