Update 01.06.2019

place Update 01.06.2019
June 1, 2019 12:35 pm

Obligația racordării la sistemul de canalizare

Conform angajamentelor asumate de România cu ocazia semnării Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, toți locuitorii din așezările mai mari de 2000 locuitori echivalenți trebuie să aibă acces la o infrastructură sigură de colectare, evacuare și epurare a apelor uzate. Obiectivul principal al măsurii (Directia 91/271/CEE) îl reprezintă protejarea mediului împotriva efectelor produse de evacuarea apelor uzate urbane insuficient epurate și a apelor uzate industriale biodegradabile.

Transpunerea directivelor europene în legislația României (art.31 alin 14 din legea 241/2006) arată: utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înfiinţate, dacă aceştia nu deţin staţii de epurare avansată care respectă condiţiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.

Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de către Garda Națională de Mediu, conform art.39 alin.5 și art.40 alin.2 din legea 241/2006 republicată privind serviciul public de apă-canalizare. Nerespectarea măsurilor privind conformarea la standardele de mediu ale Uniunii Europene conduce la declanşarea procedurii de infringement, ceea ce înseamnă că țara noastră va fi obligată la plata unor penalităţi zilnice în valoare de sute de mii de euro şi riscă returnarea fondurilor europene primite pentru construirea sistemelor de canalizare.

Pe această cale, invităm toți cetățenii din localitățile ilfovene care dispun de sistem public de canalizare să depună documentația necesară în vederea racordării la rețea. La această dată, taxele solicitate de către compania noastră, în vederea eliberării avizelor de racordare sunt:

  • Aviz principiu: 79 lei fără TVA, pentru persoane fizice
  • Aviz principiu: 160 lei fără TVA, pentru persoane juridice
  • Aviz definitiv: 50 lei fără TVA, pentru persoane fizice și juridice, (daca rețeaua se află la limita proprietății)
  • Aviz definitiv: 225 lei fără TVA, pentru persoane fizice și juridice, (daca rețeaua nu se află la limita proprietății).

Documentația se depune la sediile locale ale Apă Ilfov, iar avizul de racordare se eliberează în maximum 30 zile de la înregistrarea solicitării.

Atenție! Realizarea de branșamente și racorduri de canalizare fără avizul operatorului este considerată clandestină și atrage, conform legislației în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât și pentru executantul lucrării.

Noutati