Update 22.03.2018

place Update 22.03.2018
March 22, 2018 3:42 pm
Să protejăm Natura și Apa – indispensabile vieţii pe Terra! Pe 22 martie sărbătorim Ziua Mondială a Apei!

Anul acesta, Ziua Apei se derulează, la nivel mondial, sub tema Natură pentru Apă sau Răspunsul este în natură, temă care îşi propune să ne conştientizeze asupra faptului că ecosistemele deteriorate afectează în prezent cantitatea şi calitatea apei necesare consumului uman.Totodată, este necesar să înţelegem că utilizarea unor soluții bazate pe natură, cum ar fi restaurarea pădurilor, a păşunilor, a zonelor umede naturale, restabilirea conectivității râurilor cu luncile inundabile sau crearea de vegetaţie de-a lungul cursurilor de apă, reprezintă soluții sustenabile și eficiente în sprijinul eforturilor noastre de a reface echilibrul circuitului apei în natură, de a răspunde efectelor schimbărilor climatice și de asigura un cadru pentru dezvoltarea durabilă a societății umane. Apa are un impact esențial în asigurarea calității vieții! Să preţuim apa! Conform raportului ONU din 2018, intitulat Soluţii naturale pentru apă,suntem informaţi despre riscurile legate de natură şi apă, la nivel mondial:Cererea globală pentru industria agricolă şi energetică – ambele utilizând apă în mod intensiv se estimează că va creşte cu aproximativ 60% şi respectiv 80% până în 2025.Agricultura utilizează aproximativ 70% din întreaga cantitate de apă existentă la nivel mondial. Extracţia de apă pentru irigare a fost identificată ca principal factor al epuizării apelor subterane.
  • Cu aproximativ 4.600 de kilometri cubi pe an, extracţia de apă din natură la nivel mondial se apropie deja de nivelul maxim sustenabil.
  • La nivel mondial, 3,6 miliarde de persoane sau aproape jumătate din populaţia globului, trăiesc în zone cu risc de acces limitat la apă timp de cel puţin o lună pe an, aproape trei sferturi dintre acestea fiind în Asia. Cifra ar putea ajunge la 4,8 miliarde – 5,7 miliarde de persoane până în 2050.
  • Utilizarea apei menajere reprezintă circa 10% din cantitatea globală de apă deversată şi se estimează că procentul va creşte semnificativ până în 2050, în special în Africa şi Asia, unde cererea internă s-ar putea amplifica de mai bine de trei ori.
  • Circa 80% din apa reziduală industrială şi municipală este eliberată în mediul înconjurător fără a fi tratată, aceasta reprezentând un factor major în procesul de deteriorare a calităţii apei la nivel global, cu impact nociv asupra sănătăţii şi a ecosistemelor.
  • Circa 30% din populaţia globală locuieşte în zone afectate în mod obişnuit fie de inundaţii, fie de secetă.
  • Numărul persoanelor expuse riscului de inundaţii se estimează că va creşte de la 1,2 miliarde în prezent la aproximativ 1,6 miliarde în 2050.
  • Aproximativ 1,8 miliarde de persoane sunt afectate de degradarea terenurilor, de deşertificare şi de secetă.
  • Începând din anul 1900, aproximativ 64-71% din suprafaţa zonelor umede ale lumii au fost distruse ca urmare a activităţilor antropice. 

Vezi pagina oficială a evenimentului.

Noutati