Update 03.03.2021

place Update 03.03.2021
March 3, 2021 3:11 pm

Comisia Europeană a aprobat finanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul ILFOV

Comisia Europeană a aprobat finanțarea proiectului strategic pentru județul Ilfov în vederea modernizării și reabilitării infrastructurii de apă și apă uzată, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM). Proiectul are o valoare totală de 261 milioane de euro.

Prin intermediul proiectului vor beneficia de acces la apă sigură din punct de vedere calitativ și cantitativ 193.246 locuitori, iar 118.310 locuitori vor avea acces la rețeaua de colectare și tratare a apelor uzate, contribuindu-se la o mai bună protejare a mediului și a sănătății publice.

Beneficiarii acestui proiect major sunt locuitorii următoarelor comune și orașe ilfovene: Balotești, Bragadiru, Brănești, Cernica, Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Cornetu, Domnești, Glina, Jilava, Grădiștea, Gruiu, Măgurele, Moara Vlăsiei, Mogoșoaia, Pantelimon, Periș, Petrăchioaia, Tunari.

 Cei mai importanți indicatori prestabiliţi de realizare sunt:

Reţea de distribuţie apă potabilă (nouă)580,5 km
Reţea de distribuţie apă potabilă (reabilitată)7 km
Rețea aducţiune (nouă)107,7 km
Rețea aducţiune (reabilitată)1,1 km
Reţea canalizare (nouă)613,8 km
Reţea canalizare (reabilitată)1,6 km
Rezervoare înmagazinare apă24 buc
Staţii de tratare apă27 buc
Staţii de epurare ape uzate care deservesc aglomerări cu peste 10.000 l.e.6 buc
Staţii de epurare ape uzate care deservesc aglomerări sub 10.000 l.e.6 buc
Distribuţia apei: Populaţie care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă193.246 loc.
Epurarea apelor uzate: Populaţie care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate118.310 loc.

Obiectivul general al măsurii de investiții îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată, spre beneficiul mediului și al populației, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare a României la Tratatul de Aderare. 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Noutati