Noutati

placeUpdate 24.06.2019
Adaugat: 24-06-2019 08:30

Montarea contoarelor inteligente în Cartier Latin, Bragadiru

În săptămâna 24-27 iunie, în intervalul 09.00-17.00, Apă Ilfov desfășoară lucrări de montare a contoarelor echipate pentru citirea la distanță, în Cartier Latin, Bragadiru.

Întrucât situația tehnică nu permite altfel, suntem nevoiți ca în acest interval să sistăm furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă si, pe aceasta cale, asigurăm consumatorii din această zonă de faptul că depunem tot efortul pentru a limita cât mai mult disconfortul creat de întreruperea serviciului.

Astfel, contoarele de branșament la rețeaua publică vor fi înlocuite cu contoare echipate pentru transmiterea index-ului la distanță, ceea ce va ajuta la eliminarea facturării în regim estimat, precum și eliminarea erorilor provenite din citirea și prelucrarea fizică a consumurilor. Avantajele cheie ale acestei tehnologii se referă, în principal, la detecția pierderilor de apă și a curgerilor inverse, analiza profilurilor de consum și imunitate la fraudarea magnetică.

Înlocuirea contoarelor inteligente se va face pe cheltuiala companiei doar în cazul branșamentelor existente la rețeaua publică, excepție făcând astfel contoarele de interior montate în instalația privată a utilizatorilor, cum ar fi cele din condominii sau blocuri de locuințe, unde montajul se va efectua la cerere, contracost.

placeUpdate 14.06.2019
Adaugat: 14-06-2019 08:11

Noi străzi din orașul Pantelimon vor fi alimentate cu apă potabilă

Au început probele pentru punerea în funcțiune a rețelei publice de alimentare cu apă potabilă pe străzile Brândușei, Viilor I, Intr.Fragilor, Intr.Zmeurei, Egretei, Cocostârcului și Avicola din orașul Pantelimon.

Pe această cale, invităm toți locuitorii de pe aceste străzi să depună la punctul nostru de lucru situat în strada Mioriței, nr.63. documentația necesară în vederea obținerii avizului de branșare la rețea.

Branșamentele la rețeaua de alimentare cu apă potabilă sunt aduse până la limita de proprietate a gospodăriilor, aspect care simplifică atât procedura de obținere a avizului de branșare, cât și execuția lucrărilor la interior.

Mai multe informații despre cum puteți deveni clienți ai Operatorului sunt disponibile la secțiunea Pagină Clienți – Avize.

placeUpdate 13.06.2019
Adaugat: 13-06-2019 10:50

Preluare servicii Dragomirești Vale

Începând cu luna iunie 2019, Apă Ilfov este noul Operator al serviciului public de canalizare din localitatea Dragomirești Vale, conform Hotărârii Consiliului Local Dragomirești Vale privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

În prezent, localitatea dispune de sistem centralizat de canalizare tip vacuum, iar sistemul public de alimentare cu apă urmează să fie pus în funcțiune etapizat, conform proiectelor de investiții ale Operatorului.

placeUpdate 05.06.2019
Adaugat: 5-06-2019 23:00

NOU! Plătește factura cu aplicația mobilPay Wallet

Îți punem la dispoziție o nouă modalitate de plată a facturii: aplicația mobilPay Wallet. Descarcă aplicația din App Store sau Google Play si adaugă un card cu care vei face plata facturii. Plata poate fi efectuată fie prin scanarea codului de bare al facturii, fie prin introducerea manuală a codului de client și a seriei de factură. Plătește rapid și inteligent cu mobilPay Wallet!

placeUpdate 01.06.2019
Adaugat: 1-06-2019 12:35

Obligația racordării la sistemul de canalizare

Conform angajamentelor asumate de România cu ocazia semnării Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, toți locuitorii din așezările mai mari de 2000 locuitori echivalenți trebuie să aibă acces la o infrastructură sigură de colectare, evacuare și epurare a apelor uzate. Obiectivul principal al măsurii (Directia 91/271/CEE) îl reprezintă protejarea mediului împotriva efectelor produse de evacuarea apelor uzate urbane insuficient epurate și a apelor uzate industriale biodegradabile.

Transpunerea directivelor europene în legislația României (art.31 alin 14 din legea 241/2006) arată: utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înfiinţate, dacă aceştia nu deţin staţii de epurare avansată care respectă condiţiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.

Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de către Garda Națională de Mediu, conform art.39 alin.5 și art.40 alin.2 din legea 241/2006 republicată privind serviciul public de apă-canalizare. Nerespectarea măsurilor privind conformarea la standardele de mediu ale Uniunii Europene conduce la declanşarea procedurii de infringement, ceea ce înseamnă că țara noastră va fi obligată la plata unor penalităţi zilnice în valoare de sute de mii de euro şi riscă returnarea fondurilor europene primite pentru construirea sistemelor de canalizare.

Pe această cale, invităm toți cetățenii din localitățile ilfovene care dispun de sistem public de canalizare să depună documentația necesară în vederea racordării la rețea. La această dată, taxele solicitate de către compania noastră, în vederea eliberării avizelor de racordare sunt:

 • Aviz principiu: 79 lei fără TVA, pentru persoane fizice
 • Aviz principiu: 160 lei fără TVA, pentru persoane juridice
 • Aviz definitiv: 50 lei fără TVA, pentru persoane fizice și juridice, (daca rețeaua se află la limita proprietății)
 • Aviz definitiv: 225 lei fără TVA, pentru persoane fizice și juridice, (daca rețeaua nu se află la limita proprietății).

Documentația se depune la sediile locale ale Apă Ilfov, iar avizul de racordare se eliberează în maximum 30 zile de la înregistrarea solicitării.

Atenție! Realizarea de branșamente și racorduri de canalizare fără avizul operatorului este considerată clandestină și atrage, conform legislației în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât și pentru executantul lucrării.

placeUpdate 22.05.2019
Adaugat: 22-05-2019 21:00

Epurarea apelor uzate din Clinceni

Au fost finalizate lucrarile la conducta de refulare a apelor uzate manajere preluate din localitatea Clinceni, ce face conexiunea cu statia de epurare a orasului Bragadiru. Astfel, toată cantitatea de apă uzată preluată de la utilizatorii din localitatea Clinceni dispune de tratare și epurare corespunzatoare cerințelor actuale de mediu, asigurându-se o descărcare conformă a apelor uzate menajere în mediul natural (emisar).

placeUpdate 12.04.2019
Adaugat: 12-04-2019 21:00

Rețeaua publică de canalizare vacuumatică din localitatea Jilava este pregătită să fie pusă în funcțiune, pe străzile MORII și MIERLARI.

Așteptăm toți cetățenii de pe aceste străzi să depună, la punctul nostru de lucru local – Șos.Giurgiului, nr.215, documentația necesară obținerii avizelor de racordare la rețea.

Sistemul de canalizare cu vacuum este un sistem mecanizat de transport a apelor uzate. Spre deosebire de canalizarea gravitațională clasică, sistemul folosește presiunea diferentială de aer pentru transportul apelor uzate și toată rețeaua de canalizare este sub vacuum, adică sub o presiune negativă. Astfel, sistemele de canalizare vacuumatică folosesc, pentru transportul apei uzate, diferența de presiune între presiunea atmosferică (1 bar) și presiunea negativă (0,5 – 0,7 bar) din canalul colector, fluidele putând fi transportate și în contrapantă.

La un grup de mai mulți utilizatori (locuințe), se montează un cămin de colectare ermetic, îngropat, iar în cazul localității Jilava toate aceste cămine sunt instalate în afara proprietăților, pe domeniul public. Apa reziduală este colectată gravitațional de la fiecare utilizator până la căminul de colectare, racordul interior fiind astfel asemănător cu cel de la rețelele gravitaționale.

placeUpdate 05.04.2019
Adaugat: 4-04-2019 09:40

Prețuri noi pentru serviciile de apă-canalizare

Prețurile pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare în localitățile Balotești, Ciolpani și Glina au fost modificate, după cum urmează:

 • 2,95 lei fără TVA/mc, preț apă potabilă produsă, transportată și distribuită în comuna Balotești
 • 2,25 lei fără TVA/mc, preț canalizare-epurare pentru comuna Balotești
 • 2,97 lei fără TVA/mc, preț apă potabilă produsă, transportată și distribuită în comuna Ciolpani
 • 3,55 lei fără TVA/mc, preț apă potabilă distribuită în comuna Glina
 • 3,63 lei fără TVA/mc, preț canalizare-epurare pentru comuna Glina

Noile prețuri respectă metodologia de calcul stabilită prin lege și au fost avizate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. Acestea vor fi aplicate la facturare începând cu luna mai 2019.

placeUpdate 22.03.2019
Adaugat: 22-03-2019 21:00

ZIUA MONDIALĂ A APEI 2019

Nu lăsăm pe nimeni în urmă

Apă pentru toți

Ziua Mondială a Apei reamintește oamenilor importanța apei și promovează durabilitatea gestionării resurselor de apă dulce. Este ziua în care sărbătorim APA! Anul acesta, Ziua Mondială a Apei este aniversată sub sloganul Nu lăsăm pe nimeni în urmă“.

Într-o epocă a provocărilor globale imense – sărăcia, inegalitățile, catastrofele naturale, crizele umanitare, emigrările, trebuie să ne gândim profund la șansa pe care o avem de a fi conectați la o apă sigură. Nu vom putea progresa ca o societate globală, fără să nu acordăm importanță mediului înconjurător și resurselor naturale ale planetei noastre.

Oricine sunteți, oriunde vă aflați, apa este dreptul vostru uman. Accesul la apă reprezintă o bază pentru sănătatea publică și, prin urmare, este esențială pentru dezvoltarea durabilă și pentru o lume stabilă și prosperă.

Prin asigurarea accesului la o infrastructură sigură de alimentare cu apă și de canalizare, putem crea sanșele unei lumi fără sărăcie, foamete și boli. O lume în care toți oamenii pot să prospere și unde nimeni nu este lăsat în urmă.

prețuim APA!

placeUpdate 22.03.2018
Adaugat: 22-03-2018 15:42
Să protejăm Natura și Apa – indispensabile vieţii pe Terra! Pe 22 martie sărbătorim Ziua Mondială a Apei!

Anul acesta, Ziua Apei se derulează, la nivel mondial, sub tema Natură pentru Apă sau Răspunsul este în natură, temă care îşi propune să ne conştientizeze asupra faptului că ecosistemele deteriorate afectează în prezent cantitatea şi calitatea apei necesare consumului uman.Totodată, este necesar să înţelegem că utilizarea unor soluții bazate pe natură, cum ar fi restaurarea pădurilor, a păşunilor, a zonelor umede naturale, restabilirea conectivității râurilor cu luncile inundabile sau crearea de vegetaţie de-a lungul cursurilor de apă, reprezintă soluții sustenabile și eficiente în sprijinul eforturilor noastre de a reface echilibrul circuitului apei în natură, de a răspunde efectelor schimbărilor climatice și de asigura un cadru pentru dezvoltarea durabilă a societății umane. Apa are un impact esențial în asigurarea calității vieții! Să preţuim apa! Conform raportului ONU din 2018, intitulat Soluţii naturale pentru apă,suntem informaţi despre riscurile legate de natură şi apă, la nivel mondial:Cererea globală pentru industria agricolă şi energetică – ambele utilizând apă în mod intensiv se estimează că va creşte cu aproximativ 60% şi respectiv 80% până în 2025.Agricultura utilizează aproximativ 70% din întreaga cantitate de apă existentă la nivel mondial. Extracţia de apă pentru irigare a fost identificată ca principal factor al epuizării apelor subterane.
 • Cu aproximativ 4.600 de kilometri cubi pe an, extracţia de apă din natură la nivel mondial se apropie deja de nivelul maxim sustenabil.
 • La nivel mondial, 3,6 miliarde de persoane sau aproape jumătate din populaţia globului, trăiesc în zone cu risc de acces limitat la apă timp de cel puţin o lună pe an, aproape trei sferturi dintre acestea fiind în Asia. Cifra ar putea ajunge la 4,8 miliarde – 5,7 miliarde de persoane până în 2050.
 • Utilizarea apei menajere reprezintă circa 10% din cantitatea globală de apă deversată şi se estimează că procentul va creşte semnificativ până în 2050, în special în Africa şi Asia, unde cererea internă s-ar putea amplifica de mai bine de trei ori.
 • Circa 80% din apa reziduală industrială şi municipală este eliberată în mediul înconjurător fără a fi tratată, aceasta reprezentând un factor major în procesul de deteriorare a calităţii apei la nivel global, cu impact nociv asupra sănătăţii şi a ecosistemelor.
 • Circa 30% din populaţia globală locuieşte în zone afectate în mod obişnuit fie de inundaţii, fie de secetă.
 • Numărul persoanelor expuse riscului de inundaţii se estimează că va creşte de la 1,2 miliarde în prezent la aproximativ 1,6 miliarde în 2050.
 • Aproximativ 1,8 miliarde de persoane sunt afectate de degradarea terenurilor, de deşertificare şi de secetă.
 • Începând din anul 1900, aproximativ 64-71% din suprafaţa zonelor umede ale lumii au fost distruse ca urmare a activităţilor antropice. 

Vezi pagina oficială a evenimentului.