Model Cereri

Model cerere eşalonare debite

Model cerere modificare număr persoane_blocuri

Model cerere modificare număr persoane_curți

Tipizat reclamații, solicitări

Declarație proprie răspundere_semnare contract

 

          În vederea soluţionării cererilor privind modificarea numărului de persoane, vă rugăm să aveţi în vedere următoarele:

 I. În conformitate cu prevederile legale, respectiv cu prevederile art. 9.8 din Ordinul ANRSC 90/2007 privind contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, aveţi obligaţia să comunicaţi modificarea numărului de persoane care locuiesc la adresa punctului dvs. de consum, în termen de maximum 15 zile de la producerea modificării în cauză. 

 Se redau mai jos prevederile art. 9.8 din Ordinul ANRSC 90/2007: 

 Utilizatorul are următoarele obligaţii: 

  „Să aducă la cunoştinţa Operatorului, în termen de 15 zile lucrătoare, orice modificare a datelor sale de identificare, a datelor cuprinse în anexa nr. 2 la   contract şi a  datelor de identificare a imobilului la care sunt prestate serviciile contractate, precum şi a adresei la care Operatorul urmează sa trimită   facturile.” 

        Prin urmare, solicitările dvs. de modificare a numărului de persoane vor fi soluţionate doar dacă vor fi transmise în termenul prevăzut de lege, adică 15 zile lucrătoare de la data modificării. 

II.  Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.