Update 14.04.2021

place Update 14.04.2021
April 14, 2021 6:25 pm

O nouă stație de tratare a apei potabile în Mogoșoaia

Apă Ilfov a pus în funcțiune o noua stație de tratare a apei potabile, la Gospodaria de Apă nr. 2 a localității Mogoșoaia, prevazută cu un sistem performant de filtrare și clorinare. Acest procedeu de tratare este bazat pe procese de schimb ionic, ce au capacitatea de a reține și îndepărta cationii de calciu, magneziu, fier, mangan și amoniu.

Odată cu punerea în funcțiune a noii stații de tratare a existat posibilitatea ca la primul contact cu apa să apară senzația de „apă uleioasă” sau „apă care nu îndepartează detergentul”, așa cum reclamă recent o parte dintre utilizatorii serviciului, această senzație fiind generată tocmai de lipsa sărurilor de calciu și magneziu, care în mod normal ar fi reacționat mai rapid cu compușii din săpun sau detergenți si ar fi fost necesar un timp de clătire mai scurt.

Apa potabilă livrată prin sistemul public al localității Mogoșoaia îndeplinește parametrii de calitate și standardele prevăzute pentru sănătatea publică, fiind astfel utilizabilă pentru consum.

Amintim și faptul că Operatorul are în implementare, în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM), investiții cu fonduri europene stabilite pentru localitatea Mogosoaia ce vizează extinderea gospodăriei de apă cu noi grupuri de pompare, reabilitarea celor 8 foraje existente, mărirea capacității de înmagazinare a apei prin construirea unui rezervor de apă, extinderea rețelelor de alimentare cu apă și a rețelelor de canalizare, precum și realizarea unei aducțiuni din sistemul Apa Nova Bucuresti pentru suplimentarea volumelor de apă. Aceste investiții fac parte din obiectivul specific „Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabila a populației”.

La secțiunea Servicii – Calitatea Apei din acest site pot fi consultate cele mai recente buletine de analiză a calității apei potabile distribuite în aria de operare a companiei.

Noutati