Contracte in derulare

Proiectul cuprinde 8 contracte de lucrări + 2 contracte de servicii, respectiv CS1 Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului și CS2 Asistență Tehnică pentru Supervizare și Proiectare.
Contracte de lucrări: 

CL 1 "Reablilitare și extindere surse de apă, stații de tratare, rezervoare și stații de pompare în localitățile Bragadiru, Cornetu, Pantelimon, Dobroești, Domnești, Ciorogârla, Brănești și Cernica, județul Ilfov”

Fronturi de captare noi și reabilitate

Extindere și reabilitare conducte de aducțiune

Rezervoare noi și reabilitate

Stații  noi de clorinare

Stații  noi de tratare apă potabilă

Stații  de pompare apă potabilă  noi și reabilitate

CL 2 “Construcții stații de epurare Bragadiru, Brănești, Domnești”

Stații de epurare

 

CL 3 “Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă potabilă și canalizare, inclusiv realizarea stațiilor de
pompare apă uzată menajeră în comunele Cornetu, Ciorogârla și Domnești, județul Ilfov”

Extindere și reabilitare rețea distribuție apă

Extindere rețea canalizare

Reabilitare rețea canalizare

Stații pompare apă uzată noi și reabilitate

Extindere și reabilitare conductă de refulare

SCADA

CL 4 “Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă potabilă și canalizare, inclusiv realizarea stațiilor de
pompare apă uzată menajeră în comuna Brănești, județul Ilfov”

Extindere și reabilitare rețea distribuție apă

Extindere rețea canalizare

Reabilitare rețea canalizare

Stații pompare apă uzată noi și reabilitate

Extindere și reabilitare conductă de refulare

SCADA

CL 5 Reabilitare și extindere rețele alimentare cu apă, rețele de canalizare,
stații de pompare apă uzată UAT 8 „Cernica”

Extindere și reabilitare rețea distribuție apă

Extindere rețea canalizare

Reabilitare rețea canalizare

Stații pompare apă uzată noi și reabilitate

Extindere și reabilitare conductă de refulare

SCADA

CL 6 Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa, retele de canalizare,
statii de pompare apa uzata UAT 3 „Pantelimon”

Extindere și reabilitare rețea distribuție apă

Extindere rețea canalizare

Reabilitare rețea canalizare

Stații pompare apă uzată noi și reabilitate

Extindere și reabilitare conductă de refulare

SCADA

CL 7 Reabilitare și extindere rețele alimentare cu apă, rețele de canalizare,
stații de pompare apă uzată UAT 4 „Dobroești”

Extindere și reabilitare rețea distribuție apă

Extindere rețea canalizare

Reabilitare rețea canalizare

Stații pompare apă uzată noi și reabilitate

Extindere și reabilitare conductă de refulare

SCADA

CL 8 Reabilitare și extindere retele alimentare cu apă, rețele de canalizare,
stații de pompare apă uzată – UAT 1 „Bragadiru”

Extindere și reabilitare rețea distribuție apă

Extindere rețea canalizare

Reabilitare rețea canalizare

Stații pompare apă uzată noi și reabilitate

Extindere și reabilitare conductă de refulare

SCADA