Beneficiari

Beneficiarul investiției conform contractului de finanțare este S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A., Operatorul Regional al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din județul Ilfov.

Populația țintă a investițiilor propuse:
- pe servicii de canalizare: 6 aglomerări cu un total de peste 65.000 populație echivalentă. Cele 6 aglomerări sunt: Pantelimon, Dobroești, Bragadiru-Cornetu, Domnești-Ciorogârla, Cernica și Brănești.
- pe servicii de alimentare cu apă: un număr de peste 59.000 locuitori din cele 8 sisteme de alimentare cu apă, respectiv: Pantelimon, Dobroești, Bragadiru, Cornetu, Ciorogârla, Domnești, Cernica și Brănești.

Beneficiarii direcți sunt cetăţenii reprezentați de cele 8 administrații publice locale: Pantelimon, Dobroești, Bragadiru, Cornetu, Ciorogârla, Domnești, Cernica și Brănești.